Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej ogłasza konkurs na najlepsze studenckie prace z zakresu aplikacji mikrosystemów i czujników

wpis w: Konkursy | 0

W konkursie mogą brać udział zespoły złożone z 2-4 osób (np. studentów lub doktorantów z kół naukowych), które będą prezentowały Komisji Konkursowej wykonane przez siebie projekty urządzeń (działające modele). Nagrodą w konkursie jest nominacja zespołu do udziału w prestiżowym międzynarodowym konkursie International Contest of Application in Nano-micro Technology (iCAN).

Poprzednia edycja konkursu odbyła się w Barcelonie: http://www.ican-contest.org/index.html

Następna edycja odbędzie się w lipcu 2014 r. w Sendai, Japonia.

Z Polski do etapu międzynarodowego będą nominowane od 1 do 3 najlepszych zespołów. PTTS pokryje cześć kosztów udziału w konkursie iCAN zespołowi, który zakwalifikuje się do ścisłego finału. W konkursie w roku 2014 przewodnim tematem iCAN jest: „Applications in nano-micro technology for disaster reduction and others”.

iCAN_2014oglo